Generalforsamling 2024

Kære alle medlemmer

Som sædvanligt på denne tid af året, er det med stor fornøjelse, at vi kan indkalde til Generalforsamling i SE foreningen.
Generalforsamling vil blive afholdt den 16. marts i Kulturcenteret Union, Nørre Alle 7, 2200 København N. Vores lokale hedder Cielo, som er på 3. sal (https://union.kk.dk/lej-lokaler/cielo).

Vi har alliereret os med Spiseriet Send Flere Krydderier, som vil forberede morgenmad og frokost til os, som spises i lokalet.
Som afslutning fra kl. 14.00 – 16.00 går vi over til Årsmødet, hvor hovedoplægget er Lars Sørensen, som vil fortælle om sin nye bog ” Skammen, nuet og nærværet. ”
(Se dagens program om GF og årsmøde)

Den foreløbig dagsorden er vedhæftet.

I bestyrelsen er Dorthe Iversen, Robert Savi, Benny Tychsen, David Beermann og just ankommet, Jane Brison. Dorthe Iversen & Robert Savi er ikke på valg før næste år og Jane opstiller til valg. Benny Tychsen og David Beermann ønsker ikke genvalg.

Vores erfaring i bestyrelsen er, at 4 medlemmer er for lidt, der skal mindst være 5 + 2 suppleanter. Vi håber virkelig at der er nogle som træder til, for vi som foreningen har brug for det. Vi har brug for friske kræfter.
Vi vil gerne opfodre alle medlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsen. Geografisk placering er ingen forhindring, da vi kan mødes på zoom

Hvis I har nogen spørgsmål om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så er I mere end velkomne til at skrive eller ringe til undertegnede eller en anden fra bestyrelsen. Vi opfordrer interesserede til at melde sig allerede nu.

Har du et ændringsforslag eller et forslag til dagsordenen, kan det sendes via samme mail senest den 1. marts se@somaticexperiencing.dk

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 14 dage før GF.

Som altid håber vi på stor tilslutning og vi glæder os til at se jer.

På vegne af bestyrelsen i SE foreningen
Dorthe Iversen, Formand

Fødselsrejsen

Af Henrik Dybvad Larsen og team:

 

Fødselsrejsens program

Hvordan din rejse fra undfangelse til fødsel har formet dig til det menneske, du er i dag

En anerkendelse af din krop og sinds skabelse, erindring og udtryk

Vi har alle været på den samme rejse fra undfangelse, gennem fosterperiode og fødsel og ind i livet udenfor vores mors livmoder.

Hvad ved vi hver især om vores unikke rejse og de psykologiske prægninger, skabeloner og mønstre, som rejsen har afstedkommet? Mønstre som de fleste af os ikke kender til på det bevidste plan, men som vi bærer med os som en kropslig erindring, der kommer til udtryk på forskellig vis gennem hele vores liv.

Dette kursus tilbyder en enestående mulighed for, at du kan gå på opdagelse i din egen fosterperiode og fødsel og de mønstre du har taget med dig ind i livet; mønstre som spiller en rolle i den måde, du forholder dig til verden, dig selv og andre mennesker.

Via dette arbejde får du mulighed for at erkende og acceptere gamle mønstre og efterfølgende

mulighed for at ændre disse med udgangspunkt i at skabe nye mønstre gennem ”repatterning”.

Parallelt hermed vil du stifte bekendtskab med vigtig viden om fostrets og fødslens psykologi og fysiologi. En viden der i første omgang kan berige undersøgelsen af din egen fosterperiode og fødsel og sidenhen berige din terapeutiske praksis.

Alt sammen vil foregå i en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor vi veksler mellem oplæg, reflektion, gruppeøvelser og dialog.

For at du kan vide så meget om din egen fosterperiode og fødsel som muligt, vil du modtage et udførligt program og et spørgeskema om denne periode af dit liv.

Vi opfordrer dig til at udfylde spørgeskemaet inden kurset, om muligt med hjælp fra dine forældre, ældre søskende, andre relevante familiemedlemmer og/eller ved rekvirering af din fødselsjournal.

Det er hverken muligt eller nødvendigt at have fuldstændige eller helt præcise svar på alle spørgsmål.

 

Undervisningsteamet:

Psykolog, traumeterapeut (SE og EMDR) og spædbarnsterapeut Henrik Dybvad Larsen.

Psykolog og traumeterapeut Mette Rahbek.

Jordemoder og sonograf Jeanette Blond Dybvad.

Psykomotoriks terapeut og danser Maria Rose Dybvad.

 

Tid:

Workshoppen finder sted fra d. 05.04.24 til d. 07.04.24.

D. 05.04. fra kl. 19.00 til 21.30.

D. 06.04. fra kl. 08.30 til 17.30.

D. 07.04. fra kl. 08.30 til 16.00.

 

Sted:

Fredericia Sundhedshus.

Nærmere oplysninger om kursusprogrammet:

 

Første dag:

19.00 – 21.30: Velkomst og runde med præsentation af deltagere og undervisere. Om program,

arbejdsform, tavshedspligt, praktiske informationer, spørgsmål og gruppedannelse.

 

Anden dag:

08.30 – 09.20: Første oplæg: Introduktion til fostrets og fødslens psykologi! Instruktion i gruppearbejde. Spørgsmål.

09.20 – 09.25: ”Lande i kroppen” (Guidet bevægelse i store gruppe).

09.25 – 09.30: Flyt fra store gruppe ud i de tre personers grupper, der blev dannet aftenen før.

09.30 – 10.15: Gruppe: Første spejling af egen fosterperiode og fødsel i oplægget – Introduktion til fostrets og fødslens psykologi! 15 minutter til hver gruppedeltager.

10.15 – 10.45: Pause med kaffe/the, frugt og kiks/småkager.

10.45 – 11.35: Andet oplæg: Fostrets evne til at sanse, føle, huske, lære og kommunikere, suppleret med fosterperiodens fysiologi! Spørgsmål.

11.35 – 11.40: ”Lande i kroppen”.

11.40 – 11.45: Flyt fra store gruppe ud i tre personers grupper.

11.45 – 12.30: Gruppe: Anden spejling af egen fosterperiode og fødsel i fostrets evne til at sanse, føle, huske, lære og kommunikere! 15 minutter til hver gruppedeltager.

12.30 – 13.30: Frokost.

13.30 – 14.15: Tredje oplæg: Fødslen i fysiologisk perspektiv! Spørgsmål.

14.15 – 14.20: ”Lande i kroppen”.

14.20 – 14.25: Flyt fra store gruppe ud i tre personers grupper.

14.25 – 15.10: Gruppe: Tredje spejling af egen fosterperiode og fødsel i fødslens fysiologi! 15 minutter til hver gruppedeltager.

15.10 – 15.40: Pause med kaffe/the, frugt og kiks/småkager.

15.40 – 16.30: Fjerde oplæg: Stress, foster- og fødselstraumer, suppleret med fosterperiodens fysiologi! Spørgsmål.

16.30 – 16.35: ”Lande i kroppen”.

16.35 – 16.40: Flyt fra store gruppe ud i tre personers grupper.

16.40 – 17.25: Gruppe: Fjerde spejling af egen fosterperiode og fødsel i stress, foster- og fødselstraumer! 15 minutter til hver gruppedeltager.

17.25 – 17.30: Farvel og tak for i dag.

 

Tredje dag:

08.30 – 09.30: Runde med tilbagemelding fra hver deltager.

09.30 – 09.45: Instruktion til dagens gruppearbejde.

09.45 – 10.15: Guidet kropsscanning i bevægelse.

10.15 – 10.45: Pause med kaffe/the, frugt og kiks/småkager.

10.45 – 12.15: Gruppe: Nærmere undersøgelse og bevidning af en del af din fosterperiode og/eller fødsel. ”Det var sådan, det var!” 20 minutter til hver gruppedeltager, 10 minutter mellem hver undersøgelse til feedback og reflektion.

12.15 – 13.15: Frokost med mulighed for at gøre notater.

13.15 – 14.45: ´Repatterning´ af en del af din fosterperiode og/eller fødsel. ”Det er sådan, jeg kunne have ønsket, at det var!” 20 minutter til hver gruppedeltager, 10 minutter mellem hver ´repatterning´ til feedback og reflektion.

14.45 – 15.30: Udarbejdelse af tegninger og tekst af ”det var sådan, det var” og ”det er sådan, jeg kunne have ønsket, at det var”. Kaffe/the, frugt og kiks/småkager.

15.30– 16.00: Præsentation i store gruppe af tegninger og sætninger. Farvel og tak!

 

Ændringer i kursusprogrammet kan forekomme!

 

For yderligere oplysninger og spørgsmål er du velkommen til at skrive eller ringe til Henrik.

Mail: henrik.dybvad.l@gmail.com.

Mobil: 42303609.

Inspirationsdag fra Kursusudvalget

Velkomment til Inspirationsdag i efteråret. 2023 i København.

Hvornår?
Lørdag den 18 november kl 10.30- 18

Hvor?
Hejrevej 3, 5. sal, 2400 København NV

 

For hvem?
Inspirationsdagen er for alle SE medlemmer., som vil inspireres af hvordan Carsten Møllers viden og årelange erfaring med små og store mennesker også kan inkluderes i traumeterapi i mødet med voksne.

 

Maks deltagere: 35

Minimum deltagere: 15

Venligst svar tilbage denne email, hvis du vil deltage, og hvis temadagen bliver overtegnet, hører du fra os. Ellers IKKE. 

Kursusudvalget er også i gang med at planlægge et kursus i Jylland i foråret 2024. Mere information om dette kommer senere.

Du vil også snart modtage et Nyhedsbrev fra bestyrelsen som lige nu er på sommerferie. Vi har dog lovet at sende information omkring denne Inspirationsdag for Kursusudvalget, så det er hermed gjort 😉

God sommer til jer alle for nu.

 

Program

At møde klientens nervesystem og følelser

Vi får mange forskellige klienter ind ad døren. Nogle af dem har oplevet enkeltstående traumatiske hændelser og andre har også udviklingstraumer med i bagagen. Nogle af dem er rigtig gode til at registrere og udtrykke deres fysiske sansninger, mens andre slet ikke kan mærke deres krop.

Der kan også komme klienter, som har reaktioner, der aktiverer vores eget nervesystem. Det er afgørende for vores behandling, at vi møder lige netop det menneske, der kommer ind ad vores dør og taler i et sprog, som er forståeligt for det menneske.

På inspirationsdagen vil jeg fortælle om nogle af de måder jeg møder og arbejder med klienter på og hvordan jeg lærer dem om deres eget nervesystem. Jeg kommer også til at snakke om, hvordan jeg passer på og regulerer mit eget nervesystem før, under og efter terapien, så jeg kan møde klienternes uden at jeg selv bliver slidt op.

Nogle af de elementer som jeg vil komme ind på, er den polyvagale teori, SE, Ales Duartes tilgang, skalering, følelser, eksternalisering, humor, regulering, psykoedukation, touch og mit eget nervesystem, som er mit allervigtigste redskab.

I løbet af dagen vil jeg præsentere helt konkrete redskaber og tilgange, som jeg bruger og mit håb er, at det kan være givtigt og inspirerende for jer. Jeg vil også komme omkring, hvordan vi kan arbejde med børn og unge, som er traumatiserede herunder også samarbejdet med forældre, skole og daginstitution.

Jeg glæder mig meget til dagen sammen med jer.

Kærlig hilsen

Carsten

 

Om  Carsten

Carsten Møller har i 24 år arbejdet på Sødalskolen i Brabrand som klasselærer og inklusionsvejleder med både fokus på læring og trivsel. Han har fået mere og mere fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber og selvregulering da disse er forudsætningen for læring og udvikling.

Han er uddannet Somatic Experiencing Practitioner og regressionterapeut og laver terapi med børn, unge og voksne. Terapien tager udgangspunkt i det ressourcefyldte og det legende. Carsten laver kurser for fagpersoner om hvordan man kan styrke egen robusthed og også kurser i REGEL (REgulering GEnnem Leg) om hvordan man gennem leg og aktiviteter kan understøtte børns selvregulering.

Han laver også online læringsforløb om hvordan den Polyvagale teori kan implementeres i hverdagen. Carsten har et ønske om at formidle viden om traumer, nervesystemet og følelser til, så mange så muligt til glæde for både børn og voksne og han laver derfor en del gratis online oplæg om det.

Han er medskaber af Bo eller FACE:IT, som er et dialogværktøj til at arbejde med følelser. Carsten laver også kursusdage og oplæg for institutioner, skoler, forældre, PPR mm. om ovenstående. Der er mere info på: www.mererobust.dk

EASE GA 2023 – Minutes / Changes in Bylaws and Standards and Guidelines

Dear EASE members.

Our General Assembly in Edinburgh was a huge success, the fabulous venue “Sir Arthur Conan Doyle Centre” provided us with a great containment and also good food and beverages.

We somehow managed to discuss all 14 proposals, as you will be able to read in the minutes provided below (click on the button below).

And we now have a new logo and our new website is in progress!

We sadly said goodbye to Kari Elise Slinning, who left the board after many years of voluntary work. Nevertheless, we are very happy to welcome Marta Ułaszewska-Żuk  as a representative for the organizers in the EASE Board!

“Minutes EASE GA 2023 in Edinburgh”

Furthermore, please find the action points and changes in the standards and guidelines as well as the bylaws here:

(The revised documents will be send out with the next newsletter.)

“Action Points GA 2023 in Edinburgh”

 

Warm regards,

The EASE Board,

Rachporn Sangkasaad and Urs Rentsch representing the Trainers
Zlata Koštejnová and Hanna Mennenoeh-Grimm representing the Associations
Su Messerschmidt-Mount and Marta Ułaszewska-Żuk representing the Organizers

SE Medlemsaften i Århus d. 12 juni 2023

Bestyrelsen har bedt mig lave et kort resume og jeg håber jeg har fået det vigtigste med.

Den 12. Juni var der medlemsaften i Århus.
12 medlemer var mødt op også medlemmer fra Nordjylland og Fyn havde taget den lange vej for at være med.

Aftenen startede med en kort runde hvor alle præsenterede sig.

Derefter holdt Lisbeth Wemmelund og Christian Højlund et kort oplæg om PBSP Pesso terapien.
PBSP ( Pesso Boyden System Psychomotor) er en interaktiv terapi, der skaber nye kropsbaserede minder for at komplementere minderne om følelsesmæssige underskud fra fortiden.
Albert Pesso og hans kone Diane Boyden Pesso havde i 1956 etableret et dansecenter i Massachusetts. Først i 60’erne begyndte de at udvikle PBSP metoden.

Albert Pesso blev senere direktør for psykomotorisk behandling på forskellige hospitaler og var med i psykiatrisk forskning med veteraner.
Dianne var direktør på forskellige college og arbejdede videre med dans. I deres arbejde udviklede de sideløbende videre på metoden.

Metoden bygger på en komplet tillid til, at klienten bevist eller ubevist er klar over, hvad der skal til for at en forandring kan finde sted.
Meget af grundteorien kan vi som SE practitioners kan nikke genkendende til.

I PBSP terapien er nogle af elementerne bygget op på klientens tilknytning og igennem terapien at arbejde den fragmentering som traumet i den historiske/ oplevede scene har bragt med sig. Er du interesseret i at vide mere kan man i ” Kroppen holder regnskab” af Bessel van der kolk læse om terapien eller på PBSP.DK

Efter et kort oplæg havde deltagerne i pausen mulighed for at snakke med hinanden over en let tapas.
Der var positiv stemning for at holde sådanne medlemsaftner for Jylland/ Fyn gruppen, så det er muligt at skabe et SE netværk i området.

Efter pausen blev der tilbudt en session som i PBSP hedder en struktur. En struktur er bygget op af bestemte elementer som f.eks. bevidning af følelserne bag den aktuelle fortælling med ” et vidne”, som kan læse klientens kropssprog. Der etableres også i terapien en placeholder m.m.

Til september starter der en ny uddannelse i metoden i Jylkand, hvis du er blevet nysgerrig på at lære mere.

De bedste hilsner Ann-Dorthe Petersen