Bestyrelsen

Susanne-Ebling-SE-275px

Formand:
Susanne Ebling

Tlf.: 5192 8780

bestyrelse_marianne

Næstformand og sekretær:
Marianne Damsholt

Tlf: 2256 1804

Dorthe Iversen

Kasserer:
Dorthe Iversen

Tlf.: 60 68 77 00

Lobber Koch Se Foreningen

Bestyrelsesmedlem:
Lobber Koch

Tlf: 2818 4918

5c9a862e0191d-bpfull

Bestyrelsesmedlem:
Helle Bower Jensen

Tlf.: 2339 7221

Suppleanter

5a8151d088465-bpfull

Suppleant:
KarinYlönen

E-mail:Karin.yloenen@gmail.com