SE-Terapeutens uddannelse

En SE-Terapeut er certificeret i uddannelsen til Somatic Experiencing® Practitioner, som er en 3 årig overbygningsuddannelse. Optagelse på uddannelsen kræver en grunduddannelse indenfor det sociale- eller sundhedsfaglige område, samt en psykoterapeutisk træning og erfaring svarende til en grunduddannelse i psykoterapi. 

SE-foreningen i Danmark og Traumeheling Aps har indgået en samarbejdsaftale der indebærer, at Traumeheling Aps er eneste udbyder af uddannelsen i Danmark.

Denne samarbejdsaftale løber indtil videre frem til udgangen af 2021. Hvem der kommer til at organisere SE uddannelsen i fremtiden bliver afklaret i løbet af 2021.

For uddybende beskrivelse af uddannelsen refereres til www.traumeheling.dk

Under uddannelsen er der krav om egen-terapi og supervision ved SE-certificerede assistenter/terapeuter. Det er SE-foreningen i Danmark der godkender assistenter på uddannelsen jvf kriterier og retningslinjer vedtaget på General Assembly i 2014 i European Association of Somatic Experiencing®  (EASE). 

Assistenter varetager praktiske opgaver under uddannelsen, coacher grupper og giver individuelle sessioner. 

Se liste over godkendte assistenter her.