SE-Terapeutens uddannelse

En SE-Terapeut er certificeret i uddannelsen til Somatic Experiencing® Practitioner, som er en 3 årig overbygningsuddannelse. Optagelse på uddannelsen kræver en grunduddannelse indenfor det sociale- eller sundhedsfaglige område, samt en psykoterapeutisk træning og erfaring svarende til en grunduddannelse i psykoterapi. Derudover skal med indenfor de sidste 3 år have deltaget i et 3 dages introduktionskursus i SE terapi.

SE-foreningen i Danmark og Coherence Traume Heling har indgået en samarbejdsaftale der indebærer, at Coherence Traume Heling  er eneste udbyder af uddannelsen i Danmark.

For uddybende beskrivelse af uddannelsen refereres til www.coherence.as 

Under uddannelsen er der krav om egen-terapi og supervision ved SE-certificerede assistenter/terapeuter. Det er SE-foreningen i Danmark der godkender assistenter på uddannelsen jvf kriterier og retningslinjer vedtaget på General Assembly i 2014 i European Association of Somatic Experiencing®  (EASE). 

Assistenter varetager praktiske opgaver under uddannelsen, coacher grupper og giver individuelle sessioner. 

Se liste over godkendte assistenter her.