Velkommen hos Somatic Experiencing Foreningen Danmark

SE Foreningen i Danmark er en forening for terapeuter, der har gennemgået uddannelsen som Somatic Experiencing® Practitioner, samt for studerende på uddannelsen.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved at facilitere, støtte og fremme udviklingen af det faglige fællesskab af SE terapeuter, samt at udbrede kendskabet til Somatic Experiencing® som terapeutisk metode.

Somatic Experiencing® er en ny og virksom terapeutisk metode til at forløse eftervirkninger af chok og traumer. Metoden er udviklet i USA af dr. Peter A. Levine, Ph.D, psykolog og biofysiolog.

Foreningen afholder medlemsmøder, årsmøder og tilbyder kurser for medlemmer og øvrige interesserede.

Foreningen er almennyttig og ikke profit orienteret.

Vi henviser også til foreningens side på Facebook. Klik på ikonet nederst på siden.
SEP-DK er vores lukkede Facebook gruppe for medlemmer af SE-foreningen i Danmark

Trademark : Betegnelsen Somatic Experiencing® er varemærkebeskyttet af Somatic Experiencing® SE Foreningen i Danmark, og må derfor kun anvendes i regi af Somatic Experiencing® SE foreningen i Danmark, eller med særlig tilladelse fra bestyrelsen.