Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp efter en chokerende oplevelse: Når vi udsættes for en chokerende oplevelse enten personligt eller som vidne sættes kroppen i akut alarmberedskab, og reaktionerne kan opleves meget overvældende. Selv efter at situationen egentlig er overstået, vil kroppen typisk kunne reagere, som om vi stadig befinder os i situationen.

Det kan være nyttigt at vide, at man efter en chokerende oplevelse kan have en følelse af total uvirkelighed og opleve sig som tilskuer – ”det er ikke mig det her sker for”. Dette kan følges af hjælpeløshed og forvirring i det ene øjeblik og hypervagtsomhed, tvivl og uro i det næste.

Som en hjælp til dig, der har brug for akut støtte lige efter den overvældende oplevelse, kan følgende 6 punkter anvendes som vejledning:

1. Sæt dig ned i et rolige omgivelser, gerne sammen med en person, som du føler dig tryg ved. Personen skal være til stede uden at tale for meget eller stille spørgsmål.

2. Sig til dig selv og til hinanden, at situationen er overstået, og at du er sikkerhed nu.

3. Lad blikke hvile på noget, der er godt at se på i din nærhed. Lyt til lydene omkring dig. Fald til ro i omgivelserne, før du gør noget andet.

4. Tænk på og forbind dig med noget i dit liv, der er trygt og godt. Brug tid på at registrere kroppens signaler og accepter dem. Det kan være puls, smerter / sug i brystet, maven, prikken / strømning eller andet. Mærk jordforbindelse gennem fødderne. Læg mærke til din vejrtrækning og følg den uden at kontrollere den.

5. Læg mærke til, hvordan de forskellige signaler i kroppen ændrer sig over tid. Det er naturligt for kroppen at frigive den overvældende overlevelsesenergi, som er blevet mobiliseret i situationen, ved at ryste, vibrere, svede, fryse, klapre tænder m.m. og ofte følges det med heftig gråd. Lad det ske, lad være med at forsøge at styre eller kontrollere. Kroppen har brug for at slippe belastningen lige præcis på den måde, selvom det kan opleves meget ubehageligt! Hvis muligt er det godt at have en tryg person til at understøtte processen.

6. Afslut med at orientere dig i rummet omkring dig. Lad blikket vandre og falde til ro ved noget behageligt at se på. Vent med at handle til du har mest muligt ro.

 

I dagene efter:

Vær sammen med andre. Lad være med at sove alene, hvis du føler dig utryg. Mennesker er ”flokdyr”, og vi har brug for hinanden for at føle os trygge efter belastende situationer. Det er vigtigt at du har nogen at tale med, om hvad du føler og tænker ved situationen. Men lad være med at gå for meget ind i hændelsen enten ved at tale med alle mulige om det skete eller ved at følge for meget med i medierne, hvis der er mediedækning. Forskning viser, at det kan virke retraumatiserende.

Gør dagligdags ting, sørg for hvile og spis regelmæssige måltider. Tag pauser fra oplevelsen og opdag, at du faktisk kan gå ind og ud af situationen. Foretag dig rare ting med gode venner eller familie.

Dine egne ressourcer er den største styrke. Det der giver dig glæde og energi kan hjælpe dig tilbage til en bedre balance.

Har du brug for yderligere støtte: se terapeutlisten på www.seforeningen.dk

Kilde: inspireret af SE foreningen i Norge, efter ulykken på Ytøya sommeren 2011