Udviklingstraumer

Forladthedstraume, påvirkninger i nervesystemet og SE-terapi

Tove Mejdahl, 2011 – I dette kapitel vil jeg begynde med at beskrive ”det tidlige forladthedstraume” ved at forholde det til kontrasten – ”den ideelle start på livet”. Jeg vil slutte af med at beskrive de grundlæggende principper i SE-metoden og eksemplificere, hvordan jeg anvender principperne i praksis i arbejdet med adoptivbørn og deres forældre.