SE som terapeutisk metode

Forløsning af Traumer gennem kroppen

Lis Høhne Ratcliffe og Ulrik Jørgensen Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1, 2016 – Traumer er ikke et nyt fænomen. Det nye er imidlertid, at vi igennem forskning af traumetilstande virkelig er begyndt at forstå sammenhængen mellem ekstreme hændelser i menneskers liv og omfanget af de reaktionsmønstre, de fører med sig.

Selvregulering gennem pendulering

David Beermann, 2016 – En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på.