SE som terapeutisk metode

Selvregulering gennem pendulering

David Beermann, 2016 – En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på.

Forløsning af Traumer gennem kroppen

Lis Høhne Ratcliffe og Ulrik Jørgensen Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1, 2016 – Traumer er ikke et nyt fænomen. Det nye er imidlertid, at vi igennem forskning af traumetilstande virkelig er begyndt at forstå sammenhængen mellem ekstreme hændelser i menneskers liv og omfanget af de reaktionsmønstre, de fører med sig.