SE og fysiske symptomer

Pilotprojekt

Hanne Ellegaard, 2017 – Screening, vurdering og behandling af traumatisk udløste stresssymptomer hos patienter henvist til en smerteenhed – foretaget på Smerteenheden, Hospitalet Valdemar/Aleris Hamlet.

SE® VIRKER!

Vi har nu et randomiseret studie, som dokumenterer, at SE virker! Undersøgelsen er lavet i Danmark med deltagelse af Hanne Ellegaard, SE terapeut; Tonny Elmose Andersen, psykolog, Ph.D.; Claus Manniche, professor, Dr. Med. og Yael Lahav, psykolog, Post. Doc.

Whiplash @ Kindling

Robert C. Scaer, ukendt årstal – Recognized for over 100 years, criticized, analyzed, debated, defended, debunked and generally misunderstood, the complex group of symptoms that follow velocity-related injuries in vehicles of conveyance continues to defy medical scientific explanation.

New Culprints in Chronic Pain

Douglas R. Fields, 2009 – Glia are nervous system catetakers whose nurturing can go too far. Taming them holds promise for alleviating pain that current medications cannot ease.

Heart Rate in Trauma: Patterns Found in Somatic Experiencing(R) and Trauma Resolution

Bob Whitehouse & Diane Heller, 2008 – The authors use physiological monitoring, especially heart rate variability, spectral analysis, and capnometry in measuring client psychophysiological states during Somatic Experiencing trauma resolution therapy.

The Whiplash Syndrome

Robert C. Scaer M.D., ukendt årstal – Memory mechanisms play a critical role in forming the complex neurophysiologic fabric if traumatization. The odds of a lasting memory being implanted in those centers of the brain related to memory storage is directly proportional to the arousal or emotional content of the experience.

Forløsning af Traumer gennem kroppen

Lis Høhne Ratcliffe og Ulrik Jørgensen Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1, 2016 – Traumer er ikke et nyt fænomen. Det nye er imidlertid, at vi igennem forskning af traumetilstande virkelig er begyndt at forstå sammenhængen mellem ekstreme hændelser i menneskers liv og omfanget af de reaktionsmønstre, de fører med sig.

Helbredelse af kronisk smertepatient

Flemming Kæreby, Psykoterapeuten nr. 2, 2011 – Klienten havde i forvejen en alvorlig depression, da hun fik kroniske smerter efter et kejsersnit uden virksom bedøvelse. Efter denne traumatiske oplevelse havde hun i tre år opsøgt en lang række smertelæger og andre behandle- re, men kun med midlertidig smertelindring til følge.