PTSD

Pilotprojekt

Hanne Ellegaard, 2017 – Screening, vurdering og behandling af traumatisk udløste stresssymptomer hos patienter henvist til en smerteenhed – foretaget på Smerteenheden, Hospitalet Valdemar/Aleris Hamlet.

SE® VIRKER!

Vi har nu et randomiseret studie, som dokumenterer, at SE virker! Undersøgelsen er lavet i Danmark med deltagelse af Hanne Ellegaard, SE terapeut; Tonny Elmose Andersen, psykolog, Ph.D.; Claus Manniche, professor, Dr. Med. og Yael Lahav, psykolog, Post. Doc.

Post Traumatisk Stress og rygsmerter

Hanne Ellegaard & Claus Manniche, 2013 – Adskillige patienter med smerter i ryggen, lænd og nakke, har været udsat for arbejdsskader, trafikulykker eller andre former for hændelser så som overfald, røverier eller seksuelle krænkelser. Voldsomme hændelser ses oftest i første omgang at være chokerende oplevelser og i visse tilfælde ses Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) udvikle sig.

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge

Region Syddanmark, 2008 – Denne rapport er det samlede resultat af opdrag fra Region Syddanmarks psykiatristab om litteraturstudie af evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, med særligt henblik på traumatiserede flygtninge.

Approaches to the Treatment of PTSD

Bessel A. van der Kolk, ukendt årstal – Scary experiences that spoil people’s sense of predictability and incompleteness can cause the syndrome of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) due to widely different stressors as war crimes, physical and sexual assaults, accidents and other natural disasters and man-made disasters.

Om PTSD og andre diagnoser

oasis-rehab.dk, ukendt årstal – De mest almindelige psykiske symptomer blandt flygtninge er en kombination af post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) og depression. PTSD blev første gang anerkendt som selvstændig diagnose i 1980. Den var et direkte resultat af den forskning, som fulgte i kølvandet af de psykiske lidelser, de amerikanske vietnamveteraner havde efter Vietnamkrigen.

Ny strategi for PTSD-terapi

Flemming Kæreby, Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3/2014 – I den senere tid har traumeforskere overvejet, om de skulle udvikle kriterier for at skelne mellem forskellige typer af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og dermed afdække et behov for differentieret behandling.

Traumereaktioner afhænger ikke af traumet i sig selv

Psykolog Nyt, 2009 – PTSD er i vore dage den officielle diagnose, der bruges om mennesker, der får svære psykiske eftervirkninger af en enkeltstående, voldsom eller skræmmende begivenhed (”et traume”).

Men kroppen husker

Psykolog Nyt, 2007 – Efter voldsomme, eventuelt livsfarlige oplevelser, kan der optræde psykiske følgevirkninger, som man tidligere har kaldt krisereaktioner, men som man nu om dage betegner med den internationale betegnelse PTSD, en vedvarende forstyrrende stresstilstand i kølvandet på en chokerende, traumatisk oplevelse.

PTSD

Jack Donen, ukendt årstal – Det følgende er skrevet efter tsunamikatastrofen i december 2004, men kan ses som en generel oplysning og vejledning i forbindelse med chok-traume oplevelser.