Forskningsudvalgets INFO Video om forskningsprojektet

 

Spilleplade – Forskningsudvalgets Infomøde 2018

Link til foredrag

Password til Vimeo : SE-forskning