Nyhedsbrev juli 2020

Nyhedsbrev Juli 2020

Kære Medlemmer

Nu er sommeren over os og vi har allerede bevæget os et stykke ud over den længste dag på året. Vi har i bestyrelsen holdt sidste bestyrelsesmøde inden ferien. Vi vil gerne orientere jer om vore refleksioner og beslutninger i forhold til generalforsamling 2020.

Som I alle ved, er samfundet genåbnet mere og mere. Indtil videre ser det lyst ud- samtidig er der dog meldinger om opblussen af virus i andre lande i Europa eks. Italien. Og vi kan håbe, men ikke vide om vi undgår en anden bølge af covid 19 udbrud.

På den baggrund har vi drøftet afholdelse af generalforsamlingen. Der er punkter som regnskab og budget-udvalgsberetninger-valg til bestyrelsen som gerne skal ske snarest af hensyn til vores vedtægter vedrørende afholdelse og inddragelse af medlemmer til denne.

Vi har prioriteret sikkerhed som det væsentligste. Vi har undersøgt lokaliteter mv ift at opfylde gældende retningslinjer ( som de ser ud nu) og har revurderet, at vi ikke vil kunne planlægge en “normal” generalforsamling uden at gå på kompromis. Samtidig skrev vi i vores seneste nyhedsbrev at vi forventede at afholde GF 20.9.20, da det var eneste dag i efteråret , at vores oplægsholder Jakob Lund kunne. Men det kolliderer med workshop med Heike Gattner som Traumeheling Aps afholder samme weekend.

EASE afholdt på rigtig fin vis General Assembly på zoom 20.6.20 og der indhentede vi supergode erfaringer.

Med alt dette in mente er vi nået frem til følgende beslutning:

Generalforsamlingen afholdes søndag 27.9.20 fra kl 10-13 som zoom meeting. Årsmødet med Jakob Lund er aflyst. Dagsorden vil blive revideret og udsendt snarest. Vi genudsender ikke beretninger, regnskab mv da I allerede har modtaget dette. Tilmeldingsfrist til GF Zoom vil fremgå af dagsorden. Linket til at deltage i GF zoom vil blive udsendt senest dagen før. Vi håber på at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage.

At gøre det på denne måde betyder, at vi ikke bruger de afsatte midler til afholdelse af GF. Disse midler foreslår bestyrelsen omsat til afholdelse af en temadag udover den allerede budgetterede. På den måde kommer det alle medlemmer til gode. Vi har desuden aftalt med Jakob Lund at kursusudvalget vil kontakte ham mhp en hel dag sammen med ham, når nu vi ikke kan afholde årsmødet. Det ser vi frem til.

Kontingent

Vi skrev i sidste nyhedsbrev, at vi ville opkræve kontingent med senere betalingsfrist (1.9.20)af hensyn til den særlige økonomiske situation. Men ak nogle gange er digitale økonomisystemer ikke gearet til det, vi synes giver mening. -:) Så I har sikkert lagt mærke til, at I endnu ikke har modtaget den. Det gør I i løbet af disse dage. Betalingsfristen vil stå til 1.8.20, men vi afventer til efter 1.9.20 før vi iværksætter den aftalte procedure med rykkerskrivelse. Undskyld al ulejligheden.

Hjemmeside

Som tidligere nævnt opdaterer vi jævnligt vores hjemmeside og ser efter forbedringsmuligheder. Under denne krise har vi opdaget flere “mangler”. Herunder hvordan vi ikke har kunnet kommunikere direkte medlemmer imellem via hjemmeside, at opslag/video mv er en lidt besværlig administrationsgang osv.

Vi har derfor en halv undervisningsdag med Nordlys i denne uge og ser frem til flere og lettere muligheder. Vi arbejder alle frivilligt og bruger meget tid, så hvis vi kan minimere de administrative tilgange, bliver der mere plads til al det kreative, vi også gør og gerne vil.

Og sidst men ikke mindst-OPDATER jeres profil både af hensyn til administration-men især af hensynet til kommende klienter. Vi har en yderst velbesøgt side. Vi har en søgefunktion, som er afhængig af, at der optræder de relevante oplysninger i profilen. Søgefunktionen er opdateret med flere søgeord, så det, det handler om nu, er hvad, du skriver i din profil. Eksempelvis skriv, hvis du har ydernummer, om du har særligt fokus / kompetencer og hvilken faglig baggrund foruden SE.

Med ønsket om en dejlig og virusfri sommer

PVA

Bestyrelsen

Susanne Ebling
Formand for SE-foreningen / Somatic Experiencing Danmark