Næste generalforsamling holdes den 21. marts 2020. Husk at reservere dagen.